ХҮН академи IV үргэлжилж байна

ХҮН академи IV зарлагдлаа. Улс төр, нийгмийн ажилд оролцох, нэр дэвших хүсэл сонирхолтой залуучууд та бүхнийг улс төрийн манлайллын хөтөлбөртөө урьж байна. Тус хөтөлбөрийг улс төр, хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр туршлагатай сургагч багш нар удирдан явуулж байна.