"Хамтдаа ӨӨРЧИЛЬЕ"

#ХамтдааӨөрчилье аяны хүрээнд 21 аймаг, 9 дүүргийн иргэддээ мэдээлэл хүргэж ажиллаж байна. Аяны хүрээнд өгч буй мэдээллийг агуулсан сониноо цахим хэлбэрээр хүргэж байгааг хүлээн авна уу.