Нийгэм эдийн засаг

Нийгэм эдийн засаг

Нийгэм эдийн засгийн ухаан (англи: socioeconomics)гэдэг нь эдийн засгийн үзэгдлүүд болон нийгмийн үзэгдлүүдийн хоорондын холбоог судалдаг шинжлэх ухаан юм.

Сүүлийн Шинэчлэл 2021-08-12
Completion Time 15 цаг
Гишүүд 0