Нийгэм эдийн засаг

Хичээлийн тухай
Нийтэлсэн өдөр: 2021-08-12
Нийгэм эдийн засгийн ухаан (англи: socioeconomics)гэдэг нь эдийн засгийн үзэгдлүүд болон нийгмийн үзэгдлүүдийн хоорондын холбоог судалдаг шинжлэх ухаан юм.