Төлөөлөх зөвлөлийн хурлын шийдвэр

2022.07.04

ХҮН намын Төлөөлөх зөвлөлийн 2022 оны 7 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар Удирдах зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай асуудал хэлэлцэж Намын дүрмийн дагуу Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Д.Гантулга, П.Наранбаяр, Д.Үүрцайх нар сонгогдов.