Б.Зандан
Хүний нөөц, гишүүнчлэл хариуцсан газрын дарга

Энд бичиж эхлэнэ үү...

С.Үлэмж
Хууль, эрх зүй хариуцсан газрын дарга