П. Наранбаяр
Нийслэлийн намын хорооны дарга

Энд бичиж эхлэнэ үү...

А.Долгион
Ажлын албаны дарга