2023 оны төсвийн төсөлд зөвлөмж хүргүүллээ

2022 оны 10 сарын 3

Монголын эдийн засгийн клуб болон ХҮН намын дэргэдэх Бодлого судалгааны хүрээлэнгээс 2023 оны төсвийн төсөлд дараах зөвлөмжийг хүргүүллээ.

Төсөв тэлж 20.5 их наяд болохоор байгаа нь инфляцыг буулгах, ханшийг тогтворжуулах Мөнгөний бодлогын орон зайг дахин хаав.

ЗӨВЛӨМЖ: Төсвийг алдагдалгүй батлах, халамжийг танах, нүүрсний "off take" гэрээг ил болгох, элдэв чухал биш хөтөлбөрүүдийг зогсоох, төрийн зарим ажлыг хувийн секторт шилжүүлэх.