НИТХ дахь ХҮН намын бүлэг хуралдлаа

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв.

· Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах санал дэмжих тухай

· Хотын стандартыг батлах тухай

· Нийслэлийн 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай

· “Геодези, усны барилга байгууламжийн газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

· Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл батлах тухай

· Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн Удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухай.