Хамтдаа өөрчилье

ХҮН намын удирдлагууд Хан-Уул дүүрэг, Яармаг, Нисэх, Био комбинат, Өлзийт хорооллоор явж иргэдэд Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл өгч ажиллав.

Асуудлыг цогцоор нь дүгнэж, өнгөрсөн 30 жил хурсан гажгийг зоригтой, цаг алдахгүй хамтдаа засах цаг иржээ