ДНБ/1 хүнд 10,159.3 мян.төг

НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 10,159.3 мян.төг

Эх сурвалж ...

*Нэг хүнд ногдох ДНБ нь амьдралын төвшин, иргэдийн худалдан авах чадамжийг харуулах үзүүлэлт бөгөөд бараа бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт үүнд хамаардаггүй. Энгийнээр Нэг хүнд оногдох ДНБ нь улс орнуудын амьжиргааны түвшинг заагч болдог.