Монгол Улсын Засгийн газрын Оюу Толгой төслөөс олох орлогыг тооцоолсон загвар

Ярилцлага 3/5/2021 Админ 0 үзсэн


Монгол Улсын Засгийн газрын Оюу Толгой төслөөс олох орлогыг тооцоолсон загварыг Хөдөлмөрийн Үндэсний Намаас байгуулсан Ажлын хэсгээс боловсруулав. Загварын эхний хувилбарыг доорх линкээр татаж авч танилцана уу. Энэхүү загвартай холбоотой аливаа асуулт, санал, зөвлөмж байвал Санхүүгийн багийн ахлагч Д.Гантулгатай gantulga@geregepartners.mn болон info@hunnam.mn хаягаар холбоо барихыг хүсье.


Файл татах: http://www.hunnam.mn/files/OT_XYH2021_v1.xlsm