Б. Найдалаа: Сонгуулийн тогтолцооноос бүх зүйл хамаарна