"ТҮМНИЙ 76" ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН, Хүн дээд хөгжлийн загвар, ХҮН-ын дарга Б.Найдалаа

"ТҮМНИЙ 76 ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН"-өөс зохион байгуулдаг уламжлалт хэлэлцүүлгийн энэ удаагийн сэдэв "Үндэсний хөгжлийн загвар" нэртэй байлаа. Илтгэгч ХҮН-ын дарга Б.Найдалаа: "Хүн дээд хөгжлийн загвар"